قالب وبلاگ

♥وبلاگ تفریحی رضا جون♥
♥وبلاگ تفریحی رضا جون♥
(◕‿-)به وبلاگ من خوش امدیدಠ_ಠ
درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید بفرمایین تو دم در بده ای دی من در یاهو soltan_007 هر کی خواست اددم کنه

پيوندها
کلبه ی من
حقیقت تلخ
انجمن استقلالی ها
عاشقانه من و تو (یونس)
یــــــــــاس عـــــــــــاشق
♥تنهاترین♥
بالا بردن امار بازدید وبلاگ
★★ استقلال آبروی فوتبال ایران★★
♥بهترین وبلاگ عاشقانه♥
ایرانیان2014
افزایش بازدید رایگان
فقــــــــــط لبخــــــــــــــــند(مرتضی)
مطالب بامزه و خنده دار (امیرعلی)
مرد باراني
دنیای دو دلی
شهرک قدس- کلاته بالا
نسیم مطهر 89
خنده دارترین جک ها....حتما بیا
سرگرمی و طنز و جوک شکرستون
اس ام اس عاشقانه
دختری از جنس باران
داستان .عاشقانه.شعر.ترانه
احساس پاکم
زاغمرز
سرگرمی و تفریحی بم پی
ذی القربی
همیار عشق
فوتبال پرست
استقلال قهرمان
بانوی اردیبهشت
وبلاگ مستر مسیح
بهترین چت روم ایران

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان SOLTAN-----REZA-----BIYA2 و آدرس soltan-reza.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.
طراحی سایت

کد تازه کردن خودکار وب

آخرین مطالب


 
شنبه 5 بهمن 1398برچسب:, :: 22:42 :: نويسنده : مارشال
 
پنج شنبه 3 بهمن 1398برچسب:, :: 16:11 :: نويسنده : مارشال

* شما میتوانید با کیبرد خود نیز از پیانو استفاده نمایید *

   ترتیب دکمه به صورت زیر میباشد :   

 اول موزیک پلیر وبلاگ را خاموش کنید!!!!!

Q W E R T Y U I O  P A Z S X D C F V G  B H N J M K L

 

 

         

 

     

 
شنبه 2 آذر 1398برچسب:, :: 13:20 :: نويسنده : مارشال

سلام دوستی که اومدی وبلاگم یه سری بزنی بدی خوبی انتقادی از ما دیدی بگو تو نظرات تا من اونا رو رفعش کنم

هر کی نظر نده ==========سر پل صراط خفتش میکنم خخخخخخ

 

 دوستای گلم که به وبلاگم سر زدین با کلیک روی گزینه+1 در قسمت امکانات وبلاگ مارا در گوگل محبوب کنید مرسی از همگی

 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 
دو شنبه 7 بهمن 1392برچسب:, :: 10:0 :: نويسنده : اقا مبین

عکس های خنده دار و جالب خارجی (22)

 
دو شنبه 7 بهمن 1392برچسب:, :: 9:30 :: نويسنده : اقا مبین

عکس های خنده دار و جالب خارجی (22)

 
یک شنبه 6 بهمن 1392برچسب:, :: 20:8 :: نويسنده : اقا مبین

   ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ~*

 
جمعه 4 بهمن 1392برچسب:, :: 17:17 :: نويسنده : مارشال

سال پیش همین موقع ها بود که اوایل بهمن ماه بودیم،
امسالم همین موقع هاست و ما اوایل بهمن ماهیم،
مطمئن باشید سال بعدم همین موقع ها اوایل بهمن ماهیم
معلوم نیست کی میخواییم به خودمون بیاییم و پیشرفت کنیم... :| :|

 
جمعه 4 بهمن 1392برچسب:, :: 17:14 :: نويسنده : مارشال

واویلا لیلی
صفر میگرم خیلی
واویلا لیلی
صفر میگیرم خیلی
تو 20 من مردود
تو شادی من دل خون
از کلاس درست
مکن مراااااا بیرون
سروده خودم^-^

 
جمعه 4 بهمن 1392برچسب:, :: 17:6 :: نويسنده : مارشال

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و
گل برای تو بمیرد

 
جمعه 4 بهمن 1392برچسب:پیامگ جدید, :: 17:3 :: نويسنده : مارشال

میدونم خنده دار نیست اما حقیقته ...
گرگ، گرگ میزاید و گوسفند، گوسفند.
فقط انسان است که گاهی گرگ میزاید و گاهی گوسفند.......
:-((((((

 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 صفحه بعد